Λάστιχα ή Βάρη;

Ιούλ 2022
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Εξαιρετικά χρήσιμα εργαλεία εκγύμνασης και τα δύο με διαφορετικά οφέλη, το καθένα. Παρ’ όλο που πολλές ασκήσεις εκτελούνται με τον ίδιο τρόπο, όσον αφορά τη θέση του σώματος και του μέλους (άνω και κάτω άκρου), η σύσπαση των μυών που συνεργάζονται, στη διάρκεια εκτέλεσης άσκησης με λάστιχα και της ίδιας με βάρη, είναι τελείως διαφορετική.

Με τα λάστιχα ενδυνάμωσης επιτυγχάνεται πιο γραμμική κίνηση με μεγαλύτερη δυνατότητα σταθερής γωνιακής ταχύτητας κατά τη διάρκεια όλης της τροχιάς. Η γραφική παράσταση της ελαστικότητας του λάστιχου ακολουθεί, με πολλά κοινά χαρακτηριστικά, εκείνη της σύσπασης του μυός. Λειτουργικές ασκήσεις κινητικής αλυσίδας (δηλ. ταυτόχρονης συνεργασίας πολλών αρθρώσεων) επιτυγχάνονται πιο αποτελεσματικά. Όλα τα στοιχεία αυτά καθώς και πολλά ακόμα καθιστούν τα λάστιχα το καλύτερο μέσον επανεκπαίδευσης μίας μυϊκής ομάδας ή ενός κινητικού πρότυπου με αποτέλεσμα να είναι περισσότερο εύχρηστα και αποτελεσματικά στο αρχικό στάδιο της φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης.

!!ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕIΑ=ΧΑΜΗΛΟ ΡΙΣΚΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟY!!

Σε αντίθεση με τα λάστιχα, τα βάρη δίνουν τη δυνατότητα για πιο ακριβείς υπολογισμούς, του ποσοστού επί τις εκατό ενεργοποίησης του μυός σε σχέση με τη μία μέγιστη επανάληψη που ορίζεται ως το 100% της δύναμης του. Αυτό το στοιχείο επιτρέπει στους γυμναστές που εκτελούν προγράμματα ενδυνάμωσης (δηλ. αύξησης του όγκου της μυϊκής ίνας) να διαμορφώσουν ένα πιο στοχευμένο πρόγραμμα.

Θεωρώ πως στο τελικό στάδιο ενός φυσικοθεραπευτικού πλάνου θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και τα βάρη για να επανέλθεις στις προ τραυματισμού δραστηριότητες αλλά και για να ελέγξεις το βαθμό αποκατάστασής σου.

!!ΕΝΔΥΝAΜΩΣΗ= >96% ΤΗς ΜEΓΙΣΤΗΣ ΜΥΪΚHΣ ΣYΣΠΑΣΗΣ=ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΡΙΣΚΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟY!!

 

Περισσότερα Άρθρα
Ιούλ 2022
TipsΥγεία
Θεραπεία πρόληψης…
Ιούλ 2022
Υγεία
Συντηρητική ή Χειρουργική αποκατάσταση σε κάκωση Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου;
Ιούλ 2022
Υγεία
Πόνος στο ισχίο;