Πελματιαία Απονευρωσίτιδα

Ιούλ 2022
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Στη ποδική καμαρά αποτυπώνονται άμεσα και ξεκάθαρα όλες οι προσαρμογές του σώματος στις ιδαιτερότητες του σωματικού προφίλ. Συνδεσμική σταθερότητα, κινητικότητα και μυϊκός τόνος είναι άμεσα αναγνωρίσιμα με τη παρατήρηση της κινητικότητας της ποδοκνημικής άρθρωσης, των οσταρίων της ποδικής καμάρας και των μεταταρσίων.

Η πελματιαία απονεύρωση, αποτελεί ένα σπουδαίο ανατομικό στοιχείο με καίριο ρόλο στη βιομηχανική του πέλματος. Αποτελείται από τρία τμήματα και όλα εκφύονται από την πτέρνα. Το μεσαίο και πιο σημαντικό τμήμα εκφύεται από τη πελματιαία οπίσθια έσω πλευρά του έσω φύματος του κυρτώματος της πτέρνας και καταλήγει στα δάκτυλα δημιουργόντας το τόξο (ποδική καμάρα) του πέλματος. Προσφέρει σταθερότητα στη ποδική καμάρα και απορρόφηση των δυναμικών φορτίων που καταλήγουν σε αυτήν.

Η φυσικοθεραπευτική παρέμβαση έχει δύο βασικούς στόχους. Πρώτος και άμεσος στόχος είναι η μείωση των συμπτωμάτων. Εκτός από την ηλεκτροθεραπεία, τον βελονισμό, τον υπέρηχο και όλα τα φυσικά θεραπευτικά μέσα, έχει παρατηρηθεί κλινικά πως η μηχανική διόρθωση της θέσης των οσταρίων και των μεταταρσίων προσφέρει το μέγιστο και πιο άμεσο αποτελέσμα στην μείωση και εξάλειψη των συμπτωμάτων του πόνου. Δίνοντας και τον απαραίτητο χρόνο για την επούλωση της πάσχουσας ανατομικής δομής.

Ο δεύτερος και πιο μακροπρόθεσμος στόχος είναι η αλλαγή της λειτουργικής σταθεροποίησης όλου του κάτω άκρου. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω των χειροθεραπευτικών τεχνικών (manual therapy), του θεραπευτικού ασκησιολογίου και της εφαρμογής ορθωτικών πελμάτων, στοιχεία για τα οποία θα μιλήσουμε σε επόμενα άρθρα.

Στο βίντεο (Τεχνική Αθλητικής περίδεσης (taping) – YouTube) βλέπεις μία τεχνική αθλητικής περίδεσης (taping) που εφαρμόζουμε στις πρώτες συνεδρίες για να αλλάξουμε τη μηχανική της βάδισης και να μειώσουμε τα φορτία που καταλήγουν στη πελματιαία απονεύρωση με σκοπό να διακόψουμε το κύκλο του πόνου που θα παρατείνει το χρόνο αποκατάστασης

Περισσότερα Άρθρα
Σεπ 2022
Υγεία
Κάταγμα Αγκώνος
Αυγ 2022
Υγεία
Σύνδρομο Πρόσκρουσης ή Υπακρωμιακής Προστριβής Ώμου
Ιούλ 2022
TipsΥγεία
Καρπιαίος Σωλήνας