Καρπιαίος Σωλήνας

Ιούλ 2022
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Δερμοτόμιο ορίζεται ως η περιοχή του δέρματος που νευρώνεται αισθητικά από συγκεκριμένη νευρική ρίζα εξερχόμενη από τη σπονδυλική στήλη ή από ένα συγκεκριμένο επίπεδο του Νωτιαίου Μυελού. Πολλά περιστατικά αναφέρουν μουδιάσματα είτε στα χέρια, είτε στα πόδια και θα πρέπει να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία τους. Η κατανομή των δερμοτομίων μας βοηθά να προσδιορίσουμε ορθά την πηγή του προβλήματος.

Παραμένοντα μουδιάσματα που επηρεάζουν και το κινητικό πρότυπο του αντίστοιχου άκρου θα πρέπει να εξεταστούν και να γίνει μία αρχική κλινική εξέταση. Η περιοχή κατανομής του μουδιάσματος, “ηλεκτρισμού” ή γενικότερα, η περιοχή που εμφανίζει διαφοροποίηση στη φυσικολογική(συγκριση με το υγιές μέλος) αισθητικότητα, μπορεί να μας προσφέρει με μεγάλο ποσοστό αξιοπιστίας και τη κλινική διάγνωση της πάσχουσας περιοχής και ανατομικής δομής.

 

Το μέσο νέυρο μπορεί να συμπιεστεί κατά την πορεία του μέσα στον καρπιαίο σωλήνα μαζί με τους καμπτήρες της άκρας χειρός. Η κλινική εικόνα παρουσιάζει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά.

  • καυσαλγία  στην παλαμιαία επιφάνεια του καρπού
  • μούδιασμα ή παραισθησία στην πορεία του μέσου νεύρου (αντίχειρας, δείκτης, μέσος και κερκιδική πλευρά του παράμεσου δακτύλου)
  • νυχτερινή παραισθησία είναι χαρακτηριστικό υποκειμενικό σύμπτωμα
  • πόνο ο οποίος μπορεί να αντανακλά, σε όλη την πορεία του άνω άκρου έως και τον αυχένα από όπου και εξέρχονται οι νευρικές ρίζες, των οποίων είναι τμήμα και διακλάδωση, το μέσο νεύρο

Η φυσικοθεραπευτική παρέμβαση έχει ως βασικό στόχο να αποτρέψει την παγίδευση του μέσου νεύρου με τεχνικές κινητοποίησης (manual therapy) στα οστάρια της άκρας χειρός που διαμορφώνουν τον “χώρο” του καρπιαίου σωλήνα. Ακολούθως, χρησιμοποιούμε τεχνικές κινητοποίησης του νευρικού ιστού για να επιτευχθεί καλύτερη αιμάτωση. Τέλος, αναζητούμε τους προδιαθεσικούς αιτιολογικούς παράγοντες που πιθανόν να συντελούν στην εμφάνιση των συμπτωμάτων, όπως αστάθεια καρπού, υπέρχρηση, κακό κινητικό πρότυπο, μυϊκές αδυναμίες, προγενέστερες τραυματικές κακώσεις αλλά και λανθασμένη θέση εργασίας προκειμένου να καταφέρουμε, να εξαλείψουμε είτε με συμβουλές, είτε με στοχευμένο ασκησιολόγιο, την πιθανότητα επανεμφάνισης τους

Περισσότερα Άρθρα
Αυγ 2022
Uncategorized
Το παιδί μου κουβαλάει πολύ βάρος…
Ιούλ 2022
Υγεία
Πόνος στο ισχίο;
Ιούλ 2022
Υγεία
Τι είναι
Φυσικοθεραπεία;